Disclaimer

Disclaimer

De officiële website - humancompany.com - van de vennootschap C.V. Family Holding S.r.l., beheerd door de vennootschap ECV Servizi S.c.r.l, evenals alle websites die worden toegeschreven aan haar dochterondernemingen en aan Human Company Group, alsook die waarnaar door middel van links op deze website verwezen wordt, zijn websites en/of portalen die informatie en toeristische reclame bevatten, die in staat stellen om kennis te maken met de toeristencentra en vakantiedorpen van Human Company, waarbij de gebruiker voortdurend op de hoogte blijft van het nieuws en de aangeboden producten en de gerelateerde wijzen van gebruik en/of het boeken van zijn vakantie in Italië of Europa. De volledige inhoud van de website (nieuws, foto's, video's, geluiden, handelsmerken, logo's, domeinnamen, applicatiesoftware, grafische lay-outs, enz.) en de daarmee verbonden rechten zijn voorbehouden en kunnen bijgevolg uitsluitend geraadpleegd worden voor persoonlijke informatiedoeleinden, met uitdrukkelijk verbod op elk ander gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van C.V. Family Holding S.r.l. De informatie op de website wordt te goeder trouw verondersteld altijd up-to-date en correct te zijn. ECV Servizi S.c.r.l. onderhoudt de website met de grootst mogelijke zorg en beschouwtde inhoud als betrouwbaar, maar wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor enige directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van mogelijke fouten of onjuistheden van de inhoud, of van het niet bijwerken van de informatie, ook door haar dochterondernemingen, in het bijzonder daar waar de gebruiker zijn beslissingen inzake initiatieven of activiteiten van economische of fincanciële aard baseert op de inhoud van deze informatie. Gezien het vrije karakter van de toegang tot de website behoudt C.V. Family Holding S.r.l. via ECV Servizi S.c.r.l. zich het recht voor om wijzigingen of alternatieven aan te brengen, alsook om delen van de website, producten, diensten of activiteiten die erin beschreven zijn te wijzigen of te verwijderen. Indien zich een geschil voordoet in het specifieke geval van de prijslijsten op dezewebsite, zal altijd de officiële prijslijst van het basiskader prevaleren boven voorgaande versies. De toegang tot en de correcte raadpleging van de website veronderstellen dat het door de klant gebruikte systeem volledig compatibel is met de door ECV Servizi S.c.r.l. toegepaste technologie en dat de verbinding geen storing veroorzaakt aan de betreffende IT-infrastructuur. In geen geval kan C.V. Family Holding S.r.l. verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan computersystemen die het gevolg zijn van verbinding met de website of van links naar andere websites, tevens in de aanwezigheid van computervirussen of andere oorzaken die toe te schrijven of anderszins gerelateerd zijn aan het gebruik van het internet. De website bevat koppelingen naar websites van derden. Het bestaan van dergelijke links impliceert niet dat C.V. Family Holding S.r.l. rechthebbenden van dergelijke websites sponsort of ermee verbonden is. C.V. Family Holding S.r.l. wijst daarom elke verantwoordelijkheid van de hand inzake de verbinding en de inhoud van de websites waarnaar links op de website verwijzen en verwittigt gebruikers dat het bezoeken van een gelinkte website en het treffen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen virussen of andere destructieve elementen geheel tot hun eigen verantwoordelijkheid behoort.

 

#change_passwod

Wachtwoord veranderd

Wachtwoord herstel

Je hebt zonet een nieuw wachtwoord aangevraagd om toegang te krijgen tot de website %s.
Hier zijn je nieuwe inloggegevens:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Sluiten