Policy Voucher Covid-19 - Human Company | Official Website

Policy Voucher Covid-19

Regulamin voucherów wydawanych w związku z Covid-19 – HUMAN COMPANY

Drogi Gościu, 

w tej zakładce znajdziesz informacje na temat zasad wprowadzonych przez firmę HUMAN COMPANY w celu zarządzania zwrotami środków za pobyty odwołane w związku z kryzysem sanitarnym spowodowanym przez COVID-19. 

VOUCHER

Niedawno wprowadzone pilne przepisy (art. 88 dekretu z mocą ustawy nr 18 z dnia 17 marca 2020 r.) ustanawiają środki mające na celu ograniczenie negatywnych skutków, jakie sytuacja kryzysowa związana z COVID-19 wywiera na strukturę społeczno-gospodarczą, oraz zapewnienie ochrony wszystkim podmiotom sektora turystycznego: podróżnym, obiektom zakwaterowania, hotelom, biurom podróży, liniom lotniczym i tour operatorom; przepisy te mają wpływ na poszczególne umowy i ogólne warunki stosowane na podstawie Kodeksu turystyki.

Te nadzwyczajne przepisy umożliwiają firmie HUMAN COMPANY, w razie braku możliwości zaoferowania pakietu zastępczego, wydawanie voucherów zamiast dokonywania zwrotów pieniędzy. W związku z tym firma HUMAN COMPANY wyda voucher za odwołane pobyty spełniające określone warunki, który będzie mógł zostać wykorzystany w ustalonym przez prawodawcę terminie 12 miesięcy od daty jego wydania, tak aby pogodzić potrzeby organizacyjne podróżnego z realizacją podróży. 

Wydanie vouchera jest konieczne, ponieważ stanowi on jedyne narzędzie, które może dać podróżnemu gwarancję uznania wartości pieniężnej zakupionego pobytu.   
HUMAN COMPANY zapewnia zatem swoim gościom prawo do skorzystania z zarezerwowanego pobytu, gdy tylko zakończy się obecny kryzys sanitarny. 

ZASADY WYDAWANIA VOUCHERÓW 


HUMAN COMPANY będzie wydawać vouchery za wszystkie pobyty odwołane w związku ze środkami ograniczającymi wprowadzonymi przez organy władzy państwowej w ramach zwalczania kryzysu sanitarnego spowodowanego przez COVID 19, w poniżej przedstawiony sposób: 
  

A) dla rezerwacji z przyjazdem od 3 kwietnia do 20 maja włącznie: 
HUMAN COMPANY wyda Gościowi voucher o wartości równej wpłaconym przez niego kwotom; voucher zostanie przesłany drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail),

B) dla wszystkich rezerwacji z przyjazdem po 20 maja: ponieważ obecne środki ograniczające wprowadzone przez organy władzy państwowej nie obejmują tego okresu, wszelkie wnioski o odstąpienie od umowy będą rozpatrywane zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży pakietu turystycznego; również w tym przypadku HUMAN COMPANY oferuje jednak Gościowi możliwość skorzystania z vouchera.

CECHY WSPÓLNE WSZYSTKICH VOUCHERÓW

OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO WYKORZYSTANIA wszystkich wydanych voucherów są Goście wskazani w oryginalnej rezerwacji. Vouchery są imienne i niezbywalne. Nie podlegają one zwrotowi ani zamianie na gotówkę i są niepodzielne. Vouchery są ważne przez 12 miesięcy od daty wydania i mogą być wykorzystane w celu dokonania nowej rezerwacji w tym samym lub innym wybranym obiekcie należącym do Grupy HUMAN COMPANY w sezonach turystycznych 2020 i 2021. Jeśli cena nowej rezerwacji jest niższa niż wartość vouchera, jego posiadacz nie ma prawa żądać z tego tytułu żadnego zwrotu.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurami rezerwacji przy wykorzystaniu danych kontaktowych poszczególnych obiektów.

#change_passwod

Hasło zostało zmienione

Odzyskiwanie hasła

Zleciłeś wygenerowanie nowego hasła do strony %s.
Poniżej nowe dane do logowania:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Blisko