Ubezpieczenie - Human Company | Official Website

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Zarezerwowałeś, a Twój szef rozmyślił się i nie da Ci wolnego? Dopiero co wyruszyłeś w podróż, a Twoje auto odmówiło posłuszeństwa?

Jesteś na wakacjach i wydarzyło się coś niespodziewanego?

Wakacje z Human Travel to gwarancja ubezpieczenia turystycznego ZAWARTEGO W CENIE. Możesz, więc być spokojny ... w każdym wyprzypadku. Dzięki naszej polisie ubezpieczeniowej Europe Assistance do dnia przyjazdu (pod warunkiem, że zostanie to przekazane tego samego dnia), będziesz mieć pewność, że anulujesz rezerwację z pełnym zwrotem kosztów.
W ten sposób możesz być spokojny w każdej sytuacji, nawet w przypadku odwołania zakażenia Covid-19.

Najczęściej zadawane pytania – ubezpieczenie od anulowania podróży z powodu Covid-19

1) Kiedy przewidziany jest zwrot opłaty karnej w przypadku odwołania wyjazdu?
Zwrot ten przewidziany jest w nagłych lub niemożliwych do przewidzenia w momencie rezerwacji przyczyn, które dotyczą bezpośrednio osoby ubezpieczonej, członka rodziny, ubezpieczonego towarzysza podróży, zwierzęcia domowego lub Współpracownika/Współwłaściciela firmy.

2) Czy ubezpieczenie obejmuje anulowanie podróży z powodu Covid-19?
Tak, ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów rezygnacji z podróży z powodu Covid-19. Istnieje możliwość poproszenia o zwrot kosztów podróży w przypadku anulowania wyjazdu na skutek pozytywnego wyniku Covid-19 stwierdzonego w raportach z pozytywnym wynikiem (wymaz), który bezpośrednio wpłynął na ubezpieczonego i/lub członków jego rodziny lub towarzysza podróży.

3) Czy poświadczona kwarantanna jest objęta ochroną ubezpieczenia?
Tak, ubezpieczenie obejmuje kwarantannę, jeśli odbycie podróży nie jest możliwe z powodu pozytywnego lub wątpliwego wyniku serologicznego i/lub oczekiwania na przeprowadzenie badania diagnostycznego (wymazu).Ubezpieczenie obejmuje kwarantannę w przypadku, gdy ubezpieczony (Ty, Twoje dziecko/małżonek/towarzysz podróży/partner) zetknął się z pozytywnym przypadkiem Covid i po wstępnym (serologicznym) teście, który dał wynik pozytywny lub wątpliwy, czeka na badanie potwierdzające. Nie możesz wyjechać w przewidzianym terminie, ponieważ czekasz na wykonanie badań diagnostycznych (które mogą też dać wynik negatywny) i dostosować się do daty wyjazdu.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

#change_passwod

Hasło zostało zmienione

Odzyskiwanie hasła

Zleciłeś wygenerowanie nowego hasła do strony %s.
Poniżej nowe dane do logowania:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Blisko